Opłata za obiady dla uczniów

Uwaga nowy numer konta na które należy wpłacać należność za obiady:

BNP PARIBAS   93 2030 0045 1110 0000 0384 5160

W miesiącu czerwcu (01.06-22.06) opłata za obiady wynosi: 28 zł

opłata za obiad 2 zł/dzień
Opłaty za wyżywienie należy dokonać do 10-go dnia miesiąca
w tytule przelewu podać: imię i nazwisko dziecka, klasa + dopisek SMS