Opłata za obiady dla uczniów

Uwaga numer konta na które należy wpłacać należność za obiady:

BNP Paribas 50 2030 0045 1110 0000 0408 2420

W miesiącu wrześniu opłata za obiady wynosi: 57 zł

opłata za obiad 3 zł/dzień
Opłaty za wyżywienie należy dokonać do 10-go dnia miesiąca
w tytule przelewu podać: imię i nazwisko dziecka, klasa + dopisek SMS