Pierwsza pomoc

1 kwietnia mieliśmy szczególnego gościa był nim pan Tomasz Siedlak, który jest ratownikiem górniczym. O życie należy dbać, a w sytuacjach zagrożenia trzeba umieć je ratować i pod takim hasłem nasz gość prowadził zajęcia z pierwszej pomocy. Podczas spotkania uczniowie uczyli się, jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej czy jakie informacje należy podać dyspozytorowi pogotowia, zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Następnie z wielką uwagą dzieci przyglądały się, jak pan Tomasz demonstrowała sztuczne oddychanie i masaż serca na przywiezionym przez siebie fantomie. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych, wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego. Nowe wiadomości i umiejętności w przyszłości, być może, przyczynią się do uratowania komuś życia. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania odpowiedzialnej pracy ratownika medycznego, wdrażania dzieci do pomocy potrzebującym oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.