Pierwsza pomoc!

Dnia 2 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed egzaminem na kartę rowerową. Szkolenie przeprowadzili pan Paweł Gębalski i Bartłomiej Kownacki z Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego ,,Strażacy wspólnie przeciw białaczce” w Lubinie. Każdy uczeń miał możliwość przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie i wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Szkolenie z pewnością przybliży ideę ratowania ludzkiego życia w każdych okolicznościach, szczególnie ważne dla młodych uczestników ruchu drogowego. Dziękujemy panom strażakom promującym na terenie miasta i gminy Lubina szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zarówno dla uczniów wszystkich typów szkół jak i dorosłych, wspierając przy tym przy tym dzieci chore na białaczkę. Dziękujemy!