XXV Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Festiwal odbywa się we Wrocławiu oraz w wybranych miastach województwa. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lubińskiej odsłonie festiwalu, która odbyła się w C. K. Muza.  Uczniowie wzięli udział w wykładzie o naturze meteorytów, czyli o ich pochodzeniu, okolicznościach ich spadków i znalezisk, o charakterystycznych cechach ich wyglądu, składzie i klasyfikacjach.  Towarzyszył mu pokaz okazów przykładowych typów meteorytów i impaktytów.