Podsumowanie działań z projektów „Serdeczna Karteczka” oraz „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”.

Projekt „Serdeczna Karteczka” miał na celu kształtować odpowiednie postawy społeczne poprzez wykonanie okolicznościowych laurek. Wykonane kartki były przekazem życzliwości, empatii i szacunku. Co miesiąc, zgodnie
z harmonogramem projektu, jedna z klas przygotowywała laurkę z życzeniami dla wskazanych osób. Dzięki aktywności twórczej, każdy uczeń mógł rozwijać swoje uzdolnienia, kreatywność, poznać różne techniki plastyczne, poczuć się ważnym, wartościowym, rozwijać swoje postawy społeczne poprzez działanie.

Serdeczna Karteczka

Głównym celem projektu ekologicznego „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie” było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci.
Wykonanie wymaganych zadań wpłynęło na pobudzenie ich ciekawości poznawczej i wrażliwości ekologicznej. Podczas realizacji projektu uczniowie wykorzystywali tekturę do tworzenia prac plastycznych, dekoracji oraz zabawek.

W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie