Opłata za obiady dla uczniów

Uwaga numer konta na które należy wpłacać należność za obiady:

BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0384 5160

W miesiącu maju opłata za obiady wynosi: 54 zł

(18 dni x 3,00 zł)
Opłaty za wyżywienie należy dokonać do 10-go dnia miesiąca
w tytule przelewu podać: imię i nazwisko dziecka, klasa + dopisek SMS


Obiady wydawane są w godzinach 11:50 – 14:45.

Przerwy obiadowe: 

  • 1115 – 1135
  • 1220 – 1240
  • 1325 – 1345
    Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8:30 danego dnia.
    Intendentka Lidia Kardasz – tel. 76 72 47 309
    email: l.kardasz@sp7lubin.pl