6a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
0 0:00- 0:00 wf-w1 #_LA DS1/T
wf-w3 #łyŻ MS1/T
         
1 8:00- 8:45 wf-w1 #_LA DS1/T
wf-w2 #la DS2/T
wf-w3 #łyŻ MS1/T
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
  j.polski MB 202     wf-w1 #_LA @
wf-w2 #la @
wf-w3 #łyŻ @
wf-w4 #pR HA2
wf-w5 #pr HA1
2 8:50- 9:35 wf-w1 #_LA MS1/T
wf-w2 #la DS1/T
wf-w3 #łyŻ MS2/T
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
matematyka WG 208 j.angielski-a1 AF 015
j.angielski-a2 AH 018
j.polski MB 202   wf-w1 #_LA @
wf-w2 #la @
wf-w3 #łyŻ @
wf-w4 #pR HA2
wf-w5 #pr HA1
3 9:40-10:25 wf-w2 #la T1
wf-w4 #Pr HA3
wf-w5 #pr HA4
geografia MG 209 wf-w1 #_LA T1
wf-w2 #la T2
wf-w3 #łyŻ T3
wf-w4 #Pre HA1
wf-w5 #pr HA2
religia RB 06 j.angielski-a1 AF 015
j.angielski-a2 AH 018
wf-w1 #_LA @
wf-w2 #la @
wf-w3 #łyŻ @
4 10:30-11:15 pozal.wiedzy Ka 204 religia RB 06 wf-w1 #_LA T3
wf-w2 #la T4
wf-w3 #łyŻ T5
wf-w4 #pR HA1
wf-w5 #pr HA2
biologia KE 209 matematyka WG 208  
5 11:35-12:20 historia PM 04 historia PM 04 wf-w1 #_LA MS1/T
wf-w2 #la MS2/T
wf-w3 #łyŻ T5
wf-w4 #pR HA1
wf-w5 #pr HA2
technika 017 wf-w1 #_LA DS1/T
wf-w2 #la DS2/T
wf-w3 #łyŻ T1
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #PRc HA2
 
6 12:40-13:25 j.angielski-a1 AF 015
j.angielski-a2 AH 018
muzyka 05 matematyka WG 208 matematyka WG 208 wf-w1 #_LA MS1/T
wf-w2 #la MS2/T
wf-w3 #łyŻ T5
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
 
7 13:45-14:30 j.polski MB 202 informatyka-k1 IJ 106
informatyka-k2 KK 6
plastyka 05 wf-w1 #_LA BAS1
wf-w2 #la BAS2
wf-w3 #łyż BAS3
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
wf-w1 #_LA MS1/T
wf-w2 #la MS2/T
wf-w3 #łyŻ DS1/T
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
 
8 14:35-15:20 j.polski MB 202 wf-w1 #_LA DS2/T
wf-w2 #la DS1/T
wf-w3 #łyŻ T1
wf-w4 #pR HA2
wf-w5 #pr HA3
j.polski MB 202 wf-w1 #_LA BAS1
wf-w2 #la BAS2
wf-w3 #łyż BAS3
wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
   
9 15:25-16:10   wf-w1 #_LA T1
wf-w2 #la MS1/T
wf-w3 #łyŻ T2
wf-w4 #pR HA4
wf-w5 #pr HA5
godz.wych MB 202 wf-w4 #Pr HA1
wf-w5 #pr HA2
   
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum