Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Angielski
Biologia
Chemia
EDB
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Matematyka
Muzyka
Niemiecki
Plastyka
Polski
Przyroda
Religia
Technika
WF
WOS
Angielski
Biologia
Chemia
EDB
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Matematyka
Muzyka
Niemiecki
Plastyka
Polski
Przyroda
Religia
Technika
WF
WOS
Name
Angielski
Biologia
Chemia
EDB
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Matematyka
Muzyka
Niemiecki
Plastyka
Polski
Przyroda
Religia
Technika
WF
WOS