W piątek 13 maja klasa 1 a wybrała się na wycieczkę do Straży Pożarnej. Wycieczka okazała się dla uczniów wspaniałą przygodą.
Głównym celem wycieczki było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem. Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody. Dzieci zwiedziły budynek , dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchały którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Dowiedziały się, że pomagają też w czasie klęsk żywiołowych, np. powodzi. Mogły obserwować zakładanie profesjonalnego ubrania i zobaczyć jak strażak w razie alarmu zjeżdża z rury aby jak najszybciej dotrzeć do wozu bojowego.
Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych to jeden z celów podstawy programowej, które dzieci muszą poznać. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Niewątpliwie wycieczka sprzyjała osiągnięciu również tych celów.
Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby zostać strażakiem.