Sukces artystyczny naszych Sportowców!

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego udowodnili, że mogą zdobywać laury także w konkursach artystycznych.
Dnia 4.11.2022 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla Młodzieży klas VII – VIII szkół podstawowych,
w którym zaprezentowało się 30 uczestników z całego rejonu. Recytatorzy prezentowali wybrane utwory patriotyczne.
Młodzież z naszej szkoły odniosła ogromny sukces. Jury doceniło piękne przygotowanie, zdolności oraz wrażliwość uczniów SMS. II miejsce zajęła Karolina Szpytko z klasy 8b, trzecia lokata przypadła Lenie Sadowskiej z klasy 8b,  Fabian Budziński także z klasy 8b otrzymał dyplom uczestnictwa.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, tym bardziej, że zarówno uczniowie, jak i ich opiekunka artystyczna pani Marzena Brzezińska mają duży apetyt na udział w kolejnych konkursach.